Sporto ir sveikatingumo klubo “DiamondGym” taisyklės:

  1. Sporto ir sveikatingumo klubo “DiamondGym” adresas Partizanų g. 27, taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Už nepilnamečius pasirašo jų tėvai ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis sporto klubo paslaugomis, nepilnametis Lankytojas yra susipažinęs su taisyklėmis, jų laikysis, taip pat atsako už nepilnamečio Lankytojo tinkamą elgesį sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
  2. Sporto klube neteikiamos jokios gydymo paslaugos, čia mokama sveikos gyvensenos ir teisingos mitybos principų. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
  3. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai  Sporto klube saugomi  30 dienų.
  4. Lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, taip pat išnuomotą Sporto klubo rankšluostį, kuriuos nesugadintus privalo grąžinti prieš išeidamas iš Sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą –  6 Eur; prarastą/sugadintą rankšluostį – 12 Eur. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojantis.
  5. Vaikai iki 14 metų į sporto klubą neįleidžiami; vaikai iki 16 metų, įsigyję lankytojo abonementą į sporto klubą įleidžiami tik su tėvais ar globėjais, įsigyjusiais lankytojo abonementą paaugliai iki 18 metų įleidžiami  tik su tėvų ar už jį atsakingų suaugusių asmenų parašu.
  6. Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:

– dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;

– turėti su savimi švarų rankšluostį (pamiršus rankšluostį yra galimybė išsinuomoti iš klubo);

– susipažinti su  esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį, užtikrinant sveiką ir saugų sportavimą.  Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;

– štangos su svoriais turi būti naudojamos tik su užraktais, o naudojamų treniruoklių fiksatoriai turi būti užfiksavę reikiamą padėtį.

– prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;

– atlikus pratimą, treniruokliai turi būti palikti tvarkingai, paruošti naudoti kitiems besitreniruojantiems žmonėms. Treniruoklių priedai, svarmenys ir hanteliai turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

– netrukdyti kitiems sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis sporto klubo paslaugomis;

– nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

Lankytojams  sporto klubo patalpose draudžiama:

– būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų;

– fotografuoti ar filmuoti be sporto klubo administracijos raštiško leidimo;

– įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti. Vandenį ir kitus gaiviuosius gėrimus laikyti tik sandariuose ir nedūštančiuose induose.

  1. Saunoje vyrams privalu dėvėti glaudes, moterims – bikinius.
  2. Visi privalo persirengimo kambariuose, treniruoklių salėje bei kitose vietose saugoti asmeninius daiktus. Sporto treneris neatsako už asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą.
  3. Treneris turi teisę išprašyti netinkamai besielgiančius ir šių taisyklių nesilankančius narius negrąžinant sumokėtų pinigų už sportavimą.
  4. Sporto klubo administratorė(-ius) turi teisę neparduoti abonemento ar neįleisti lankytojo nenurodžius jokių priežasčių.

Nuo to momento, kai  Lankytojas užpildo  Sporto klubo nario „anketą – kortelę“ ir  patvirtina tai savo parašu, reiškia, kad Lankytojas su šiomis taisyklėmis susipažino, jose išdėstytiems teiginiams neprieštarauja  – sutinka jų laikytis.

word-logo

Kaip rasti sporto klubą DIAMOND GYM?

Informacija