Paslaugos, kurias galima gauti įsigijus bet kurį abonementą arba pavienių apsilankymų paketą (be papildomo mokesčio).
  • Galimybė treniruotis ir naudotis visa sportine įranga.
  • Sauna: penktadieniais nuo 18:00 iki 22:00 (turint atitinkamą abonementą), šeštadieniais – sekmadieniais visą darbo laiką.
  • Asmeninių treniruočių programų apmokymas, pravedimas sporto salėje.
  • Galimybė gauti trenerio konsultaciją ir pratimų atlikimo mokymą treniruočių eigoje.
Abonementų įkainiai (€)
Abonementų įkainiai (€) Studentams ir vyresniems kaip 60 metų.
Nuolaidos

Taikoma nuolaida asmenims, kurių bendras sportavimo laikas ne mažiau kaip:

12 mėn. – 10%, 24 mėn. – 20%, 36mėn. – 30%.

Dviejų asmenų šeimai taikoma 10 proc., trijų asmenų šeimai – 15 proc., keturių ir daugiau asmenų šeimai taikoma 20 proc., nuolaida. Už naudojimąsi sauna penktadieniais vakare (nuo 18.00 val.), šeštadieniais ir sekmadieniais papildomas mokestis iš klubo lankytojų neimamas. Nuolaidos sumuojamos, tačiau jų suma negali viršyti 30%.

Negalint kurį laiką lankyti treniruočių 3, 6 ir 12 mėnesių abonementą galima sustabdyti atitinkamai vieną, du ir tris kartus. Tokiu atveju, neišnaudota dalis abonemento įmokos perkeliama į priekį. Vieno mėnesio abonemento galiojimą stabdyti galima tik vieną kartą, susirgus ir atnešus gydytojo pažymą arba galima perduoti naudotis kitam asmeniui, apie šį sprendimą iš anksto pranešus treneriui.

Pavienių apsilankymų įkainiai (€ )

      Įsigytus pavienius apsilankymus galima išnaudoti per 12 mėnesių.

Kaip rasti sporto klubą DIAMOND GYM?

Informacija